Beiskolázási tájékoztató a 2021/22. tanévre

 

A Gárdonyi Géza 

 

Ciszterci Gimnázium és Kollégium

 

beiskolázási tájékoztatója


 

2021/2022. tanév


 

I. Az intézmény neve: Gárdonyi Géza 

 

Ciszterci Gimnázium és Kollégium

 

Címe: 3300 Eger, Széchenyi István utca 17.

 

Telefon: (36) 511 240

E-mail:

titkarsag@gardonyi-eger.hu

 

Honlap: www.gardonyi-eger.hu

 

Az intézmény kódszáma: 031610

 

Az intézmény fenntartója: Zirci Ciszterci Apátság

 

A fenntartó képviselője: Bérczi L. Bernát O.Cist. zirci apát

 

Igazgató neve: Karóczkai Júlia

 

Pályaválasztási felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta

 

igazgatóhelyettes


 

Az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium a város központjában lévő, saját leánykollégiummal rendelkező, országosan is elismert intézmény. Végzős tanulóink nagy számban tanulnak tovább különféle felsőoktatási intézményekben.

 

Iskolánk tantestülete tudatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú oktatómunkával, emberséggel, szeretettel és követelményeket támasztó neveléssel mindenkit képességeinek megfelelően a legmagasabb szintre juttasson el. Az érettségi és felvételi követelményrendszerhez igazodva mindent megteszünk azért, hogy végzős tanulóink egy vagy több nyelvvizsgával hagyják el az intézményt, és az emelt szintű érettségin sikeresen szerepeljenek. Ennek érdekében sokféle tárgyból biztosítunk magasabb óraszámot, hatékony tanítási módszerekkel (pl. csoportbontás) oktatunk.


 

Intézményünk világnézetileg elkötelezett iskola, de nem csak a keresztény-katolikus szellemben nevelkedett diákok jelentkezését várjuk. Gimnáziumunk nyitott minden tanulni vágyó és jóakaratú diák befogadására.  

Képzéseink:

 • Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (5 év) 031610-0011
 • Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés (5 év) 031610-0012
 • Általános gimnáziumi képzés biológia-kémia specializáció       (4 év) 031610-0013
 • Általános gimnáziumi képzés (4 év) 031610-0014
 • Általános gimnáziumi képzés pszichológia specializáció (4 év) 031610-0031
 • Sportiskolai képzés (köznevelési típusú sportiskolai képzés)    (4 év) 031610-0015
 • Nyolcosztályos gimnáziumi képzés (8 év) 031610-0001


 

Idegen nyelv:

 • Oktatott idegen nyelveink: angol, német, francia, olasz és orosz.
 • Angol és francia anyanyelvi lektorok segítik a nyelvtanulást. 
 • Intézményünk akkreditált vizsgahely, ahol lehetőség van a DExam államilag elismert angol nyelvvizsga megszerzésére, melyre tanórai keretekben készítjük fel a tanulókat.
 • Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent Schoollal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt.


 

Emelt szintű érettségi felkészítés:

Az utolsó két évfolyamon bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozást szervezünk. 


 

Kollégiumi lehetőségek:

 • A lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el.
 • A fiúknak az Érseki Szent József Kollégiumban tudunk szállást biztosítani. 
 • A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk. 

II. Felvételi eljárás

 

A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. A sportiskolai képzésre az a tanuló vehető fel, aki a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek is megfelel.

 

Az írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott és az iskola honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon. 


 

A központi írásbeli vizsga helye:

 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

 

 3300 Eger, Széchenyi István utca 17.


A központi írásbeli vizsga ideje:

 

2021. január 23. (szombat) 10 óra a 4. évfolyamosoknak

 

2021. január 23. (szombat) 10 óra a 8. évfolyamosoknak

 

Pótnap: 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra


Az írásbeli eredményéről 2021. február 8-ig (hétfő) tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően azoknak a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2021. február 19-ig (péntek) van lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani. A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot. 


A szóbeli meghallgatás időpontja:

 

2021. március 3. (szerda) 14 óra

 

2021. március 4. (csütörtök) 14 óra

 

A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre.


 

Pótnap: 2021. március 10. (szerda) 14 óra


A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2021. március 16-ig tesszük közzé az iskola portáján és honlapján. A felvételi eljárás végleges eredményét 2021. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az intézmény fenntartójánál.


 

III. A felvételi eredmények értékelése


A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 140 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 40 pontot jelent.


A negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 50 pontot kaphat a felvételiző, amely a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret tantárgyak jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 150 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 50 pontot jelent. 


A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja.


A felvétel elutasítása esetén a 2011. CXC. törvény 37. § alapján a szülő a (2) bekezdés értelmében az iskola döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójának oktatási hivatalához (Ciszterci Iskolai Főhatóság, Oktatási Igazgatóság 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.). A kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2021. június 1-jéig befejeződjék.


 

IV. Képzéseinkről részletesen


1. Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés 

 

(képzési idő 5 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0011

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 14 fő


A képzésben részt vevő tanulók a 9. évfolyamon heti 18 órában tanulják az angol nyelvet két – kezdő és haladó – csoportban, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet tanulnak. Az első évet követően heti 5 órában tanulják tovább emelt szinten az angol nyelvet és heti 3 órában a második idegen nyelvet.

Angol nyelven tanulják a matematika, a digitális kultúra, a földrajz és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat, ezek közül két tantárgyból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenniük. A képzésben részt vevő tanulók két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek, melynek része az emelt szintű érettségi vizsga angol nyelvből. E vizsga 60 százalék fölötti teljesítése esetén érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, amely a felsőoktatásba történő jelentkezéskor jelentős többletpontot jelent.

 

A képzés célja a sokszínű tehetséggondozás mellett az, hogy az itt szerzett magas szintű angol nyelvi tudás képessé tegye a tanulókat a hatékony kommunikációra, valamint hogy felsőfokú tanulmányaikat akár angol nyelven is folytathassák.  

2. Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés

 

(képzési idő 5 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0012

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 20 fő

A képzésben részt vevő tanulók az előkészítő 9. évfolyamon heti 18 órában angol nyelvet két – kezdő és haladó – csoportban, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet tanulnak. Az angol nyelv mellett a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat is emelt óraszámban oktatjuk.

 

Ezt a képzést az idegen nyelvek és a humán műveltségi területek iránt érdeklődő tanulóknak hoztuk létre. Az átlagosnál magasabb szintű anyanyelvi és kommunikációs kultúra kialakításával és a humán műveltség fejlesztésével igyekszünk a mindennapi életben is hasznosítható ismeretet adni tanítványainknak, és készítjük fel őket a továbbtanulásra. 


 

3. Általános gimnáziumi képzés biológia-kémia specializáció

 

(képzési idő 4 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0013

A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 14 fő

A képzés során a tanulók a biológiát és a kémiát emelt óraszámban tanulják, ahol az elméleti órák mellett lehetőségük van a laboratóriumi gyakorlatokon a természettudományban fontos kísérletezés alapjainak elsajátítására is.

 A tanulók a 9. és 10. évfolyamon a matematikát csoportbontásban tanulják, ami megalapozza a természettudományos tantárgyakhoz szükséges ismereteket.

Az angol nyelvet kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 

 

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik a reál tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára készülnek, és a műszaki, természettudományi, orvosi, egészségügyi felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. 


 

4. Általános gimnáziumi képzés

 

(képzési idő 4 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0014

A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 20 fő

A képzésben részt vevő tanulók az utolsó két évben érdeklődésüknek megfelelően emelt szintű képzést választhatnak. Az angol nyelvet kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott elképzelésük, de napjaink követelményeinek megfelelően fontosnak tartják a nyelvvizsga megszerzését

 

5. Általános gimnáziumi képzés pszichológia specializáció

 

(képzési idő 4 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0031

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 20 fő

Oktatott tantárgyak: kommunikáció, tanulásmódszertan, ön- és társismeret és pszichológia. 

A tanulók a közismereti tantárgyakon kívül a 11. és a 12. évfolyamon pszichológia tantárgyból is választhatják az érettségire történő felkészítést.

Az angol nyelvet kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

 

A képzés a kommunikációs, a társas készségek és a szociális érzékenység fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, jó alapokat ad a pszichológia, a pedagógus, az óvodapedagógus és a szociális pálya iránt érdeklődő tanulóknak. 


 

6. Sportiskolai képzés (Köznevelési típusú sportiskolai képzés)

 

(képzési idő 4 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0015

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás.

 

A sportegészségügyi alkalmasság igazolása (a sportorvos állítja ki) és fizikai képességfelmérés.

 

A fizikai képességfelmérés és a szóbeli meghallgatás időpontja: 2021. március 3-4. 

A felvehető létszám: 14 fő

A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Ehhez emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítunk, illetve felzárkóztató foglalkozásokat azoknak, akik a versenyek vagy az edzőtáborok miatt lemaradnak a tananyaggal. A képzés során sportelméleti oktatás keretein belül sportegészségtant, edzéselméletet, sportágismeretet is tanulnak.  A 9-11. évfolyamon sítáborban vesznek részt. 

Az angol nyelvet kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

 

A képzésünkre elsősorban az egyesületekben igazolt sportolók jelentkezését várjuk. A vidéki tanulóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk.


 

7. Nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

 

(képzési idő 8 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0001

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 34 fő

Iskolánkban igen népszerű a nyolcosztályos gimnáziumi képzés, mely alapvetően a tehetséggondozásra épül. Ide a negyedik osztály elvégzése után jelentkezhetnek a tanulók. Az 5-8. évfolyamon az oktatás a NAT előírásaira épülő helyi tanterv szerint folyik. Az oktatás hatékonysága érdekében minden érettségi tantárgyat csoportbontásban tanítunk. A 9. évfolyamtól emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet. A diákok az angol nyelv mellett már 5. osztálytól elkezdhetik egy másik élő idegen nyelv elsajátítását szakkör keretein belül. Az 5. és 6. évfolyamon délutánonként napközis felügyeletet biztosítunk.

A 11. és a 12. évfolyamon a tanulók érdeklődésüknek megfelelően a humán és a reál tantárgyakat emelt óraszámban tanulhatják. 
 

VI. Oktató-nevelő munkánk alapelvei


 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

 

       Szent-Györgyi Albert


Iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezi magát, hogy az egész ember fejlesztésén munkálkodik. Legfőbb célunk, hogy diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké váljanak. 

Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy olyan intellektuálisan felkészült, korszerű műveltséggel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik felismerik az igazi értékeket, és készek tenni másokért.

A Veni Sanctétól a Te Deumig az iskola éves programjában számos ponton megjelenik a keresztény értékrend: osztálymisék, lelki napok, keresztény ifjúsági programok.

Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a kommunikációt előtérbe helyező idegen nyelvi képzést, a különféle tantárgyakból kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók egészséges életmódra nevelését, a testnevelést és az informatikai képzést. Az idegen nyelveket jól felkészült szaktanárok tanítják, munkájukat számítógéppel támogatott multimédiás nyelvi laboratórium is segíti. A korszerűen felszerelt informatika tantermek, a kémia, biológia előadók és a laboratórium biztosítja az informatika és a természettudományos tantárgyak oktatásának tárgyi feltételeit. A tanulók testmozgására az új, kétszintes, korszerű tornatermünkben és kondicionálótermünkben van lehetőség. 

Szabadidős tevékenység keretén belül működik iskolánkban a Szent Bernát Caritas csoport, imacsoport, nyelvi klub, irodalmi önképzőkör, informatika (robotika) szakkör, énekkar, zenekar, színjátszó kör; ÖkoTech és Természetfürkész szakkör, matematika szakkör, rajzszakkör kicsiknek és nagyoknak is, túra, bringás és erdei vándortábor, kézilabda, kosárlabda és atlétika sportkör; az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók úszásoktatáson vehetnek részt. A „Határtalanul” program keretein belül Erdélybe, Kárpátaljára és Felvidékre juthatnak el diákjaink, és minden évben sítábort is szervezünk. Saját konyhával rendelkezünk, ahol diákjaink egészséges étkeztetését tudjuk biztosítani.