Alapítványi dokumentumok

Intézményünk oktató-nevelő munkáját három alapítvány támogatja, melyek a következők:

1. FUCHS XAVÉR FERENC ALAPÍTVÁNY 

Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.17.

Az Alapítvány adószáma:18744743-2-10

Alapítvány bankszámlaszáma:11739009-20262033

 Az alapítvány célja: 

A középfokú nappali oktatásban résztvevő diákok oktatási, tanulási feltételeinek javítása. A diákok szociális támogatása.

Az alapítvány elő kívánja segíteni a tanulóifjúság oktatási, tanulási feltételeinek javulását. A kor követelményeinek és színvonalának megfelelő eszközöket kíván a gimnázium részére biztosítani saját erőforrásiból vagy az erre a célra szervezett támogatásokból szerzett eszközökből.

Az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló diákokat, a tandíj, a tankönyvek és más, a tanulással összefüggésben fellépő kiadások finanszírozásában.

Az alapítvány erkölcsi és anyagi elismerésben kívánja részesíteni azokat a tehetséges tanulókat akik kiemelkedő eredményeket értek el tanulmányaik során. Anyagi elismerésben kívánja részesíteni azokat a magánszemélyeket, akik munkájukkal hozzájárulnak az oktatás színvonalának növeléséhez.

Támogatni kívánja a tanulók idegennyelv-tanulását, a külföldi tanulmányi utakon való részvételt.

Közhasznúsági jelentés 2010
Közhasznúsági jelentés 2011
Közhasznúsági jelentés 2011 Öregdiákok

2. Endrédy Vendel Alapítvány

Adószám: 18583476-1-10

Bankszámla szám: 10103513-44728500-01000009
 

Fő célkitűzései:
Az alapítvány elő kívánja segíteni a tanulóifjúság oktatási, tanulási feltételeinek javulását. A kor követelményének és színvonalának megfelelő eszközöket kíván a gimnáziumok részére biztosítani saját erőforrásaiból vagy erre a célja szervezett támogatásokból befolyt eszközből. Támogatja a szociálisan rászoruló diákokat, a tandíj, a tankönyvek és más, a tanulással összefüggésben fellépő kiadások finanszírozásában. Erkölcsi és anyagi elismerésben kívánja részesíteni azokat a tehetséges tanítványokat, akik kiemelkedő eredményeket értek el tanulmányaik során. Támogatja a nevelőtestület és a diákság tanulmányi, szakmai kirándulásait, zarándokútjait. Az intézmény nevelő-oktató munkáját segítő kulturális rendezvényeket, külső előadók meghívását, kiállítások, hangversenyek megrendezését. Az alapítvány támogatni kívánja az iskola egyetemi előkészítő szakköri munkákat, a tanulmányi versenyeket.
 

3. Gárdonyisok a Gárdonyiért Alapítvány


A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókat az iskola a Gárdonyisok a Gárdonyiért Alapítványon keresztül támogatja.