Alapítványi dokumentumok

Intézményünk oktató-nevelő munkáját három alapítvány támogatja, melyek a következők:

1. FUCHS XAVÉR FERENC ALAPÍTVÁNY 

Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.17.

Az Alapítvány adószáma:18744743-2-10

Alapítvány bankszámlaszáma:11739009-20262033

 Az alapítvány célja: 

A középfokú nappali oktatásban résztvevő diákok oktatási, tanulási feltételeinek javítása. A diákok szociális támogatása.

Az alapítvány elő kívánja segíteni a tanulóifjúság oktatási, tanulási feltételeinek javulását. A kor követelményeinek és színvonalának megfelelő eszközöket kíván a gimnázium részére biztosítani saját erőforrásiból vagy az erre a célra szervezett támogatásokból szerzett eszközökből.

Az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló diákokat, a tandíj, a tankönyvek és más, a tanulással összefüggésben fellépő kiadások finanszírozásában.

Az alapítvány erkölcsi és anyagi elismerésben kívánja részesíteni azokat a tehetséges tanulókat akik kiemelkedő eredményeket értek el tanulmányaik során. Anyagi elismerésben kívánja részesíteni azokat a magánszemélyeket, akik munkájukkal hozzájárulnak az oktatás színvonalának növeléséhez.

Támogatni kívánja a tanulók idegennyelv-tanulását, a külföldi tanulmányi utakon való részvételt.

Közhasznúsági jelentés 2010
Közhasznúsági jelentés 2011
Közhasznúsági jelentés 2011 Öregdiákok

2. Gárdonyisok a Gárdonyiért Alapítvány


A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókat az iskola a Gárdonyisok a Gárdonyiért Alapítványon keresztül támogatja.

teszt123