Közösségi szolgálatról röviden

iskolai közösségi szolgálat logójának tervezése

 

 

 

 

Közösségi szolgálatról

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január 01. után kezdik meg érettségi vizsgájukat, rendelkezniük kell az ötven óra közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolással, mely az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele. (Vagyis az első évfolyam a 2012-2013-as tanév 9. évfolyama)

Az 50 órát lehet több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot lehet kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében valósuljon meg a szolgálat.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, ami a közösségi szolgálat igazolásához szükséges.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei

a)      egészségügyi;

b)      szociális és jótékonysági;

c)       oktatási;

d)      kulturális és közösségi;

e)      környezet- és természetvédelemi;

f)       polgári és katasztrófavédelmi;

g)      közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzítteti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

A tanuló a Jelentkezési lapot letölti az iskola honlapjáról és a megjelölt időpontig kitöltve átadja az osztályfőnökének. A Jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásával az iskola és a felek Együttműködési megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A tanuló a teljesített órákat rögzítteti a szolgálati helyen az erre illetékes személlyel az iskola honlapjáról letölthető Közösségi szolgálati naplóban.

Az osztályfőnök rendszeres időközökben, az osztálynaplóban és a törzslapon rögzíti a közösségi szolgálat teljesítését.

Az iskola igazgatója a közösségi szolgálat befejeztével, annak mindösszesen 50 órányi teljesítéséről, Igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

A közösségi szolgálat helyszíne

A diákok közösségi szolgálati tevékenységet nem csupán az iskola honlapján felsorolt intézmények által felkínáltak közül választhatnak.

Iskolánk szorgalmazza, hogy tanulóink saját maguk is keressék a további a lehetőségeket. Amennyiben a tanuló megtalálta a számára megfelelő tevékenységet, következő lépésként letölti a honlapunkon található Együttműködési megállapodást két példányban, az adott intézménnyel kitöltetve, az arra illetékes személlyel aláíratva, behozza azokat az iskolába és átadja osztályfőnökének. Majd a mindkét fél által aláírt példányok egyikét visszajuttatja a fogadó intézménynek, a másik az iskolában marad.

 

2015. január 05.

 

 
teszt123