Emelt szintű érettségi előkészítő (fakultáció)Emelt szintű érettségi előkészítő (fakultáció)

Emelt szintű érettségi előkészítővel kapcsolatos információk  (fakultáció)

·  A 10.a, 10.c, 10.e és 10.k osztály tanulói a 2019/2020-as tanév végén jelentkezhetnek a 2020/2021-es tanévben induló emelt szintű érettségi előkészítőre.   A kitöltött jelentkezési lapot a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia. (nyomtatható jelentkezési lap)

A jelentkezési lapokat Dr. Szabó Zsuzsa igazgatóhelyettesnek kell leadni, a leadási határidő minden év május 15-e.  Az emelt szintű érettségi előkészítő

a) a középiskolai tanulmányok utolsó két évében,

b) általában heti két (biológia, kémia, fizika tárgyakból négy) órában készít fel

c) az emelt szintű érettségi vizsgára.

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

·       Magasabb követelményeknek kell megfelelni: ezek az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott emelt szintű érettségi követelmények.

·       Az év végi érdemjegyet az alapórán és az emelt szintű előkészítőn kapott jegyek együttes átlaga adja. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, valamint a mulasztás tekintetében, úgy kell tekinteni, mint kötelező tanítási órát. A tanuló a tanítási év végéig a szabadon választott tanítási órán köteles részt venni.

·       A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.

·       A választásnál meghatározó lehet a felsőoktatási intézmények által megjelölt vizsgatárgy.

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_1sz_tablazat.pdf

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_2sz_tablazat.pdf