Emelt szintű érettségi előkészítő (fakultáció)

 

 

Emelt szintű érettségi előkészítő (fakultáció)

Emelt szintű érettségi előkészítővel kapcsolatos információk  (fakultáció)

A 10.a, 10.c, 10.e és 10.k osztály tanulói a 2021/2022-es tanév áprilisában jelentkezhetnek a 2022/2023-as tanévben induló emelt szintű érettségi előkészítőre.   A kitöltött jelentkezési lapot a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia. 
(nyomtatható jelentkezési lap)
A jelentkezési lapokat Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettesnek kell leadni, a leadási határidő április 20.  Az emelt szintű érettségi előkészítő

a) a középiskolai tanulmányok utolsó két évében,

b) általában heti két (biológia, kémia, fizika tárgyakból négy) órában készít fel

c) az emelt szintű érettségi vizsgára.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig

 

·       Magasabb követelményeknek kell megfelelni: ezek az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott emelt szintű érettségi követelmények.

·       Az év végi érdemjegyet az alapórán és az emelt szintű előkészítőn kapott jegyek együttes átlaga adja.

·       A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, valamint a mulasztás tekintetében, úgy kell tekinteni, mint kötelező tanítási órát.

·       A tanuló a tanítási év végéig a szabadon választott tanítási órán köteles részt venni.

·       Az emelt szintű érettségi előkészítőre csak azon diákok jelentkezhetnek, akiknek az adott tantárgyból a 10. évfolyam félévi érdemjegye jó vagy jeles.

·       A választásnál meghatározó lehet a felsőoktatási intézmények által megjelölt vizsgatárgy.

·       Amennyiben a tanuló az által választott emelt szintű érettségi előkészítő tárgyat a tanév végén leadja s másik tantárgyat vesz fel, úgy az általa választott tantárgyból különbözeti vizsgát kell tennie.

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_2sz_tablazat.pdf

 

 

 

teszt123