A Zirci Ciszterci Apátság Iskolai Főhatóság hivatalos közleménye

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium intézményvezetői feladatainak ellátására a Fenntartó 1 évre (2019.08.01-től 2020.07.31-ig) Karóczkai Júlia igazgatóhelyettest bízta meg. 


 
2019.08.01