Alumni Öregdiák

A Középiskolai MTA Alumni Program a mára kutatóvá érett diákok segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve viszi közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit tudomány-népszerűsítő előadások formájában.

Ennek köszönhetően eddig két öregdiákunkat köszönthettük intézményünkben:
Szeptember 16-án Dr. Tar József (GGG’76) az Óbudai Egyetem Informatikai Karának professzora, Széchenyi-díjas informatikus-fizikus tartott előadást, melynek címe: Szabályozáselmélet és szabályozáskutatás volt.
Előadásában közelebb hozta a diákokhoz a robotikát, különösképpen a sebészeti területen kibontakozó térnyerését. Gazdaságtörténeti kitekintésen keresztül érzékeltette a munkaformák változásának hatásait, az űrtechnológiában használt robotika kihívásait.

Szeptember 24-én Dr. Nagy Ferenc István (GGG’71) Széchenyi-díjas biológus, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénytani Intézet igazgatója volt a vendégünk,
aki a növények fényhez történő alkalmazkodásának molekuláris biológiai alapjairól és azok alkalmazhatóságairól végzett kutatási eredményeit mutatta be. Munkacsoportja a fotoreceptorok és a cirkadiánóra által szabályzott jelátviteli láncok működésének leírásával nemzetközi hírnevet vívott ki. Egyben arra is rámutatott, hogy kutatási eredményeinek milyen gyakorlati alkalmazásai valósíthatók meg. Kitért a kutató munka számtalan előnyére, szépségére,de szól arról is, hogy az eredmények eléréseéhez hosszú, kitartó munka szükséges.
 
 


 
2021.09.28
teszt123