Sportiskolai képzés

(képzési idő 4 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0015

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás. A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat időpontja: 2019. február 22-23.

A felvehető létszám: 17 fő

A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.

 

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.

Fizikai képesség felmérése
 
 
Sportági ajánlás

 

Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv.

Emelt szintű érettségi előkészítő: valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon megfelelő létszám esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma heti 2-4 órával haladja meg az alapképzés óraszámát. 

 

 

Kollégiumi lehetőség: a lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el, a fiúkat az Érseki Szent József Kollégiumban. A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk.