Általános gimnáziumi képzés biológia-kémia specializáció

(képzési idő 4 év)

 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0013

A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 17 fő

A képzés során a tanulók a biológiát és a kémiát emelt óraszámban tanulják, ahol az elméleti órák mellett a tanulóknak lehetőségük van a laboratóriumi gyakorlatokon a természettudományban fontos kísérletezés alapjainak elsajátítására is. A tanulók a 10. évfolyamtól a matematikát emelt óraszámban  tanulhatják, ami megalapozza a természettudományos tantárgyakhoz szükséges ismereteket. 

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik a reál tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára készülnek, és a műszaki, természettudományi, orvosi, egészségügyi felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.
 
Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv.

Emelt szintű érettségi előkészítő: valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon megfelelő létszám esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma heti 2-4 órával haladja meg az alapképzés óraszámát. 

Kollégiumi lehetőség: a lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el, a fiúkat az Érseki Szent József Kollégiumban. A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk.