Filozófia

FILOZÓFIAI ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA

 

Az egri Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke esszéíró pályázatot hirdet középiskolások számára. A feladat egy olyan jól strukturált, világos és logikus gondolatmenet kifejtése 3-5 oldal (másfeles sorköz, sorkizárt formában, névvel, címmel, oldalszámokkal ellátva) terjedelemben, amely valamelyik megadott témához szorosan csatlakozik. Az esszék megírása önálló és kreatív munkát igényel, de természetesen hivatkozhattok különböző filozófusok, bölcselők gondolataira is. Ebben az esetben fontos feltüntetni a használt és idézett szövegek pontos helyét: pl. Platón: Az állam. Európa Kiadó, Bp. 1984. 45. o.

A témák a következők: Mit gondoltok, illetve tudtok a következő fogalmakról és kérdésekről?

·         SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

·         IGAZSÁG ÉS HAZUGSÁG

·         BARÁT ÉS ELLENSÉG

·         FACEBOOK ÉS DEMOKRÁCIA

·         MILYEN ETIKAI KÉRDÉSEKET VET FEL A JÖVŐ ORVOSTUDOMÁNYA?

 

Az esszék elkészítésének határideje 2015. november 20. Az elkészült írásokat a következő címre küldjék el: filo@ektf.hu. A beérkezett pályaműveket a Filozófia Tanszék oktatói bírálják el. A győztes írások jutalomban részesülnek. Az eredményhirdetés december elején lesz (a pontos időpontról később küldünk tájékoztatást), egy nyilvános esemény és filozófiai kávéház (szabad filozófiai beszélgetés) keretében, amelyre minden dolgozatot beküldő diákot szeretettel várunk.

Jó munkát kívánunk minden gondolkodni szerető és vállalkozó szellemű fiatalnak!

 

Eger, 2015.10.17.                                                                                           Dr. Loboczky János

                                                                                                                     tanszékvezető főiskolai tanár

teszt123