Általános gimnáziumi képzés pedagógia-pszichológia specializáció

(képzési idő 4 év) 

 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0031   

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás. 

A felvehető létszám: 17 fő  

Alapozó tárgyak a 9. és a 10. évfolyamon: kommunikáció, tanulásmódszertan, ön- és társismeret, neveléstörténet.  

          A tanulók a közismereti tantárgyakon kívül a 11. és a 12. évfolyamon oktatási alapismeretek vagy pszichológia tantárgyból is választhatják az érettségire történő felkészítést.  

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.  

A képzés a kommunikációs, a társas készségek és a szociális érzékenység fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, jó alapokat ad a pszichológia, a pedagógus, az óvodapedagógus és a szociális pálya iránt érdeklődő tanulóknak.